Bijeenkomsten

Planning bijeenkomsten 2017/2018

Ook dit jaar maken we de cirkel weer rond. Na de inventarisatie van wensen is tijdens de vorige bijeenkomst in Apeldoorn een selectie gemaakt voor het jaarprogramma.

Op 8 mrt zijn we te gast bij de Provincie Zuid-Holland in Den Haag. 
Op deze bijeenkomst staan de digitalisering en de gevolgen die dat heeft voor mens en organisatie centraal. Het startpunt is een visie op informatievoorziening en een bijpassend kwaliteitssysteem. We maken een vergelijking tussen de digitalisering in Litouwen en die bij de PZH. Wat kunnen we leren van de verschillen? Voor medewerkers zijn de veranderingen groot. Wat verandert er aan rollen, taken en competenties? 
Het programma staat onderaan de pagina. Aanmelden kan via Evenementen op www.breednetwerk.nl

Op 28 juni staat e-depot centraal en gaan we naar Xillio in Hilversum. Xillio heeft een nieuw DMS ontwikkeld dat als basis kan dienen voor het e-depot. Maar welk e-depot moet het worden? Tijdens de dag komt zicht op de mogelijkheden, voor- en nadelen en te maken keuzes.

Programma "Digitale transformatie van Zuid-Holland naar Estland en terug" 8 maart 2018 bij de Provincie ZH,   
 Zuid-Hollandplein 1, Den Haag  

Op 8 maart 2018 vindt bij de Provincie ZH in Den Haag de volgende bijeenkomst van de Kwaliteitsgroep IM plaats. Deze keer staan de digitalisering en de gevolgen die dat heeft voor mens en organisatie centraal. Leveren van kwaliteit is daarbij het uitgangspunt. Presentaties en workshops leggen de basis om op voort te bouwen.

In Estland is 98% van de overheidsdienstverlening  online. Uitgangspunt is een zo makkelijk mogelijke dienstverlening naar burger en bedrijfsleven. Waar staat Estland nu precies, hoe zijn zij hier gekomen, maar nog belangrijker wat kunnen wij hiervan leren?

10.00- 10.30       Inleiding Kwaliteit Fred Schot, voorzitter - Qualitycircle

 • Van zoeken naar vinden

 • Overbruggen van de competentiekloof

 • Omgaan met de digitale transitie

10.30 - 11.20      Hoe kunnen medewerkers kwaliteit/toegevoegde waarde leveren door Eric Kokke GO

 • Toevoegde waarde van de Informatiebeheerder
 • Hoe verschuiven de competenties?
 • Welke competenties zijn essentieel?

Koffiepauze

11.40 - 12.30      Estland vs. Provincie ZH o.l.v. Thomas Kooi PZH

 • Hoe werkt digitalisering in Estland?
 • Wat zijn de verschillen tussen Estland en PZH
 • Wat kunnen we leren van Estland?

Lunch

13.30 - 14.45      Workshops

Workshop 1. Vanuit één visie realiseren van kwaliteit o.l.v. Wim Plas PZH 

 • Visie op informatievoorziening en IT
 • Integraal Kwaliteitssysteem (INK: klanteninformatie, auditinstrumenten; toetsingskader intern en extern met normen en meetvragen)
 • Nieuwe rol als info coach … 

Workshop 2. Hoe kunnen medewerkers competent worden o.l.v. Patricia Rozenblad PZH

 • Strategisch personeelsplan: competente organisatie

 • Wat hebben medewerkers nodig?

 • Wat moet het resultaat zijn? (Weten we eigenlijk wat de klant wil?)

15.00 - 15.45      Presentatie en bespreking resultaten

15.45 - 16.00      Vervolg

Borrel