Bijeenkomsten

Planning bijeenkomsten 2017/2018

Ook dit jaar maken we de cirkel weer rond. Na de inventarisatie van wensen in Zwolle is een selectie gemaakt voor het jaarprogramma.

De volgende keer gaan we op 11 oktober naar de gemeente Bloemendaal* voor de bijeenkomst:

Digitalisering in Estland en nu ons eigen land

Tijdens deze bijeenkomst van de Kwaliteitsgroep Informatiemanagement staan actuele thema's als Estland, hotspots en de AVG centraal. In de ochtend zijn er presentaties en daarna volgen er workshops waarbij de thema's samen worden uitgediept om in de eigen praktijk op voort te kunnen bouwen.

Uitgangspunt in Estland is een hoe zo makkelijk mogelijke dienstverlening naar burger en bedrijfsleven. Voor ons is het een inspirerend voorbeeld! Wat is de aanpak van Estland, wat kunnen wij ervan leren en hoe wordt dat in Bloemendaal toegepast?

Bij ophef, onrust of ongelukken is er alle reden voor een hotspot. Maar hoe organiseer je het veilig stellen en beoordelen van potentiële hotspot informatie? Moet er een draaiboek komen of een hotspotprotocol? Door het allemaal goed te regelen wordt de hotspot geen hutspot!

De invoer en uitvoer van de AVG kost veel tijd. Klanten en medewerkers zijn er niet altijd gelukkig mee. De AVG kan ook veel kansen bieden om grip te krijgen op de informatiehuishouding. Hoe kunnen we zorgen voor een effectieve invoer en efficiente uitvoer? Welke tools zijn er om alles soepel te laten verlopen?

Het programma staat onderaan de pagina. Nadere informatie bij Ankie Overmars (a.overmars@tele2.nl).
Wil je een bijdrage leveren aan de Kwaliteitsgroep en/of een bijeenkomst? Dan hoort de secretaris (a.overmars@tele2.nl) dat graag.


Programma van "Digitalisering in Estland en nu ons eigen land" - 11 oktober 2018
*Bij:
Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen 
 

10.00 -10.10 Aftrap door Fred Schot, voorzitter - Qualitycircle

 • De strategie die altijd zorgt voor succesvol IM (DIV+)
 • Welke Instrumenten mag je nooit vergeten?
 • Nieuwe tools voor betere dienstverlening

10.10 - 10.50 'Estonia experience' door Wilma Atsma, gemeentesecretaris gemeente Bloemendaal

 • Wordt Nederland het nieuwe Estland?
 • Een digitale identiteit, wat moet/kan je ermee?
 • Samen Organiseren, Digitale Agenda 2020, GGI, GGU? Wie heeft er nog overzicht?

Koffiepauze

11.10 - 11.50 De Hotspot-monitor door Harko Gorter en Mieke Schaap, Noord-Hollands Archief

 • Waar komt de monitor vandaan?
 • Wat levert de monitor op?
 • Criteria voor een succesvolle Hotspot

12.00 - 12.30 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door Tanja Holt            
                      
archiefinspecteur/functionaris gegevensbescherming

 • Wat moet het archief met de AVG?
 • Waar lopen we tegen aan bij de invoering?
 • Hoe kunnen we zorgen voor gelukkige klanten en medewerkers?

Lunch

13.30 - 14.45 Workshops

Workshop 1. De AVG in de praktijk, o.l.v. Olga Govers gemeente Bloemendaal

 • Hoe verloopt de in/uitvoer van de AVG (stellingen en vragen)?
 • Praktijkvoorbeeld (procedure) behandeling AVG verzoek
 • Conclusies en aanbevelingen

Workshop 2. Spot de Hotspot o.l.v. Leuntje van Duijn en Jinne Stienstra

 • Inleiding en praktijkvoorbeeld Heemstede en Bloemendaal
 • Bespreking stellingen en vragen
 • Hoe zorg ik voor een succesvolle Hotspot?

15.00 - 15.30 Presentatie en bespreking resultaten workshops

15.30 - 16.00 Uitkomsten behoeftenonderzoek en programma 2018

Borrel