Bijeenkomsten

Planning bijeenkomsten 2017/2018

Ook dit jaar maken we de cirkel weer rond. Na de inventarisatie van wensen is tijdens de vorige bijeenkomst in Apeldoorn een selectie gemaakt voor het jaarprogramma.

Op 16 nov gaan we naar de gemeente Rijssen-Holten voor de bijeenkomst: Het Kwaliteitperk. 
Het programma vindt u onderaan deze webpagina.
U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt.

Op deze bijeenkomst wordt de volgende benchmark besproken:
http://www.benchmark.fm/Default.aspx?onderzoek=Toekomst%20DIV

Voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn worden de resultaten op de kennisbank van de Kwaliteitsgroep op www.breednetwerk.nl gezet.

Tijdens deze bijeenkomst staan de instrumenten om een kwaliteitssysteem goed te laten werken centraal. Langs komen de praktische toepassing van kwaliteitssystemen als KIDO, zorg voor de borging van kwaliteit en de resultaten van de Kwaliteitsmonitor

Op 8 mrt zijn we te gast bij de Provincie Zuid-Holland in Den Haag. De focus ligt op DI 3.0 wat betekent goed werkende kwaliteitssystemen en nieuwe kansen zoals informatie-auditing en "adviseren". Ook is er aandacht voor ontwikkelingen als Omgevingswet en Aanbestedingswet.

Op 28 juni staat e-depot centraal en gaan we naar Xillio in Hilversum. Xillio heeft een nieuw DMS ontwikkeld dat als basis kan dienen voor het e-depot. Maar welk e-depot moet het worden? Tijdens de dag komt zicht op de mogelijkheden, voor- en nadelen en te maken keuzes.

Xillio ondersteunt bij het migreren van content als basis voor een goed werkend e-depot

Hieronder staat het complete programma van de komende bijeenkomst. 

Het Kwaliteitperk U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst
Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt.

Agenda bijeenkomst 16 november 2017 - Gemeente Rijssen-Holten, Schild 1
- navigatieadres parkeergarage: De Hagen 15a, Rijssen

10.00 - 10.30 Inleiding Kwaliteit Fred Schot, voorzitter - Qualitycircle
• Kwaliteitssystemen komen en gaan
• Kwaliteitssystemen brengen geluk
• Naar een integraal kwaliteitssysteem

10.30 - 11.20 Gemeentelijk kwaliteitsysteem - Leuntje van Duijn (gemeente Heemstede) en Olga Govers (gemeente Bloemendaal)
1. Normen, eisen, kaders hier en daar, organiseer het maar!
2. AUDIT (Alle Uitgangspunten in Digitale Informatiehuishouding Tool)
3. Al staat het stoplicht rood, oranje of groen er is altijd wat te doen!

Koffiepauze

11.40 - 12.30 Kwaliteitsmonitor Benchmark gemeenten - Froukje Terpstra en Remko Oosterwijk, Fier.FM
                       Mini benchmark: toekomst van DIV
• Resultaten Mini Benchmark
• Ontwikkelingen en kansen
• De toekomst van DIV

                       Klik hier voor de vragenlijst.

Lunch

13.30 - 14.45 Workshops

Workshop 1. Kwaliteitsborging - Foeke Wijnia , Re-creatie
1. Wat is borgen
2. Borgen en de relatie met kwaliteitszorg en risicomanagement
3. Wat wil jij borgen en wat heb je daarvoor nodig

Workshop 2. KIDO - praktijktoepassing
o.l.v. Marius Jansen Archiefinspecteur Regionaal Archief Tilburg en
Jinne Stienstra, gemeente Rijssen-Holten
1. Doel, werking en discussie: is alleen een beheersysteem voldoende
2. Zelftoets KIDO
3. Toepasbaarheid KIDO

15.00 - 15.45 Presentatie en bespreking resultaten

15.45 - 16.00 Volgende bijeenkomsten

Borrel